Forud for bestyrelsesmødet var vi til møde med Økonomiudvalget på Rådhuset. Borgmester Søtrup bød velkommen med en oplysning om, at det skam måske nok var Esbjerg, som havde opfundet lokalrådene. Derefter gik snakken. Borgmesteren var enig i, at der skulle gøres noget ved de grønne områder, infotavlerne ved ”Mennesket ved havet” og større affaldsspande ved samme. Desuden meddelte han han, at de store, tunge transporter i fremtiden ikke mere vil berøre Sædding, men gå udenom.

Derefter holdt vi lokalrådsmøde på Dronning Louise:

1. Meddelelser
Referat fra seneste møde godkendt. Fremover skal Ole Jacobsen kun sende de byplanforslag, som berører Sædding/Fovrfeld, videre til os. Forureningen på Fourfeldtskolen drøftedes.. Sarah Nørris forsøger at få foranstaltet en forureningsmåling her i vort område. Lise Rettbøl fortalte, at der skal være marked i centret torsdag den 2. maj. Ole Jacobsen foreslår en specialisering af gaderne i centret som set andre steder(Vejle).

2. Siden sidst
Ole Jacobsen refererede mødet på Sædding skole den 25. april angående frivillighed.

3. Konstituering
Uændret med undtagelse at, at Finn Stendevad nu er sekretær og dermed skal skrive referat fremover, med forbehold for sin dårlige hørelse, som generede meget på dette møde.

4. Økonomi
Lars Mogensen noterede sig, at vi ikke havde brugt meget på studieturen til Odense. Der er penge fra sidste år plus årets penge, som er indgået. Vi har også stadig foldere nok.

5. Mødet med Økonomiudvalget
Vi er glade for det årlige møde og glæder os til at læse referatet fra det og se resultaterne fra det udmøntet. Lars Mogensen kommenterede bagefter: Vi skal lære at være endnu mere konkrete fremover, hvis vi har mulighed for det.

6. Eventuelt
Næste lokalrådsmøde aftaltes til onsdag den 22. maj. Sidste møde før ferien aftaltes til tirsdag den 25. juni hos Sarah Nørris og Lars Mogensen. Valgmødet i Sæddingcentret i oktober blev nærmere struktureret, og Lars Mogensen arbejder videre med planlægningen sammen med Lise Rettbøl.