Tilstede: Lise Retbøll, Finn Stedevad-Nielsen, Ole Jakobsen, Claus Brinch-Danielsen [referent].
Afbud fra: Lars Mogensen.


Godkendelse af referatet fra sidste møde:

Referatet godkendtes.


Økonomi + Hjemmesidestatus

Grundet Lars’ afbud er økonomioversigt fremsendt til orientering inden mødet.
Saldo knapt kr. 17.000,-
Hjemmesiden opdateres løbende


Siden sidst:

- Hundeskov (Bramming/Sædding): Lokalrådet var repræsenteret ved indvielsen i Bramming.

- Cross-Roads: Lokalrådet var repræsenteret ved workshop den 29.10. Der arbejdes videre med etablering af et lokalt aktivitetsråd. En repræsentant for lokalrådet deltager ligeledes i start-op-mødet den 12.11. Punktet tages op igen på lokalrådets møde i december.

- Kulturforum: Det nyetablerede kulturforum i Esbjerg Kommunes savner umiddelbart repræsentation fra kommunens lokalråd.

- ”Sædding og Ådalen på toppen”: Projektet er afsluttet i kommunalt regi, koordinatoren er fratrådt, evalueringen afventes, flere aktiviteter fortsætter på frivillig basis.

- Kælkebakken: Renovering / beskæring af buske afventer stadig kommunens igangsættelse.

- Kunstværk ved vandet - mv: Lokalrådet følger Claus Sørensens Fonds donation af skulptur.

- Responstid ved ny ambulanceaftale: Lokalrådet følger udviklingen nøje, evt. borgermøde?

- Sædding Centret lige nu...?: Centret etablerer som vanligt “Jyllands største, mekaniske juleudstilling”. Masterplanen er godkendt, kommunen er positiv.

- Lokalrådsstrukturen i 2015: Lokalrådet er orienteret om kommunens overvejelser.


Projekter:

- Hundeskoven med evt. juleevent? Lokalrådet samarbejder med Sædding Centret om oplæg et til en hunde-event fra Centret til hundeskoven i uge 7. Punktet tages op på lokalrådets første møde i 2015.

- Sædding Strand? Mange positive ting i kommunens oplæg, lokalrådet er opmærksom på svarfristen.

- Sædding netværk? hjemmesiden sædding.nu er stadig kørende, styregruppen fortsætter på frivillig basis.

- Energistien.. (handicapvenlig)? Lokalrådet følger op på kommunens accept af, at gøre Energistien mere handicapvenlig

- Kælkebakken? Se ovenstående under "Siden Sidst”

- Landsbypedel? Lokalrådet følger op udviklingen.

- Placering af arrangementer på Infostanderen ved Sønderris Rundkørslen?: Sædding Centret informerer om juleudstillingen på alle infostanderne fra 8.-21. december. Lokalrådet er informeret om, det p.t. ikke er muligt at profilere individuelle, lokale aktiviteter.

Det kommende møde og julefrokosten? dato og tidspunkt: 2. december kl. 17- ? Mødet starter med ordinært møde, derefter julehygge som sidste år.


Evt.

Intet.