Deltagere: Ole, Sarah, Sonja, Finn, Lise, Lars.

1. Siden sidst
•    Referat fra sidste møde godkendt.
•    Konference om idrætspolitik i Esbjerg kommune. Gratis at deltage, men tilmeldingsfrist samme dag.
•    Mail fra borger omkring asfalteret cykelsti langs dyrehaven. Lokalrådet er umiddelbart positive og husker forslaget til næste års møde med Vej & Park.
•    Informationsmøde for Sædding Erhvervsråd og andre erhversinteresser. Vi holder det i forbindelse med vores møde i november, og indkander de relevante hertil.

2. Økonomi
Vi brugte lidt over 5.000 kr. på annoncering til byvandringen. Vi har hermed ca. 9.000 kr. på vores konto. Tilskuddet til lokalrådene hæves sandsynligvis næste år.

3. Sundhedsprojektet med Esbjerg Kommune

Der er indkaldt til konference hele dagen den 28. oktober. Det koster 500 kr. pr. person, men lokalrådet kan trække det fra som en del af sundhedsprojektet senere. Sarah og Ole forsøger at finde tid til at deltage.

4. Vinterarrangement med bibliotek eller kirke?
Lise arbejder videre med projektet.

5. Rema1000 på Parkvej
Der er intet nyt siden sidst, men planerne ser uhyggelige ud. Der er behov for tre nye lysreguleringer hvis planerne bliver til noget.

6. Byvandring

Den netop overståede byvandring var en succes! Målet er at vi arrangerer en ny tur til foråret, f.eks. i april/maj. Evt. på stranden med historie om indsejling til havnen.

7. Økonomiudvalgets tur den 2. september

Vi har fået svar fra Teknik & Miljø, efter deres besigtigelsestur på Sædding Strand. Det er et svar som rådet ikke er tilfredse med! Hjerting får midler, bymidten får midler, men vi får bare et blankt afslag.
Lise og Lars udarbejder et svar til kommunen.

8. Andre emner

Finn Stendevad-Nielsen præsenterede sig selv, og sine forslag til lokalrådet. Finn blev indsuppleret i rådet som suppleant.

9. Eventuelt

Intet.