Sted: Centerkontoret, Sædding Centret
Til stede: Lise Retbøll, Ole Jacobsen, Finn Stendevad-Nielsen, Claus Brinch-Danielsen (kun sidste del af mødet).

 

1. Siden sidst

· Finn og Ole har deltaget i mødet ”den gode lokalhistorie” i Vejrup. Et rigtig godt og brugbart møde, hvor vores lokalråd også blev fremhævet for det gode.

· Fiskernes mindelund: Muren er i skidt forfatning, og Lise vil tage det op på mødet med Vej&Park. Lokalrådet bakker op.

· Hundeskovsindvielse: Lokalrådet og Sædding Centret laver et arrangement den 18. april, hvor der bl.a. vil være pølsevogn og en hunde-ekspert. Lokalrådet bevilligede 1.000 kr. til ekspertens honorar.

 

2. Økonomi

· Annonce til generalforsamlingen er blevet betalt. Lokalrådet har 25.800 kr. inkl. dette års tilskud fra Esbjerg Kommune.

 

3. Generalforsamlingen

· Vi starter med Sarah oplæg om folkeskolen, og afholder derefter den reelle generalforsamling.

· Ole er ordstyrer ved Sarahs del, og Poul ved generalforsamlingen

· Annoncen er på plads.

· Ole fremlægger beretning med udgangspunkt i det sendte til Hjerting Posten. Lars står for regnskab.

· Lise sørger for øl og vand.

· Vedtægtsændringerne, med undtagelse af §3, skal med som forslag.

 

4. Vej&Park-mødet

· Lise og Finn deltager. Se også punkt 1.

 

5. Netværkene

· Claus fremlagde hvad der sker i netværkene, Træfpunkt Sædding samt hans idéer omkring hædersbolden.

· Løs snak omkring vores skoler og hvem der må bruge dem.