Referat af møde i Sædding Fovrfeld Lokalråd, torsdag  den 5. september kl. 17.00 i Sædding Centret.

Til stede: Ole, Lise, Finn og Lars. Afbud:Sarah.

 

A: Meddelelser:
Godkendelse: Referatet fra det sidste møde godkendt.
Post fra kommunen: Materiale fra Esbjerg Byfond. Lise tager det med til biblioteket.
Høringssvar for 10. klasses-omlægningen skal afleveres inden 14 dage. Ole laver et udkast, og sender det til bestyrelsen.


B: Siden sidst:
Badeforhold på Sædding Strand: Problematisk at der ingen informationer er. Meget underligt at der ikke gøres noget, især for turismen.
Information fra kommunen er stadig mangelfuld på flere områder: Indsendte høringssvar reageres der ikke på, arrangementer i vores områder får vi intet at vide om osv.


C: Projekter:

Kløverstien/energistien: Lokalrådet er blevet opfordret til at finde dato for indvielse af energistien. Lørdag den 12. oktober (starten af efterårsferien). Finn kontakter kommunen med det praktiske. Lokalrådet finder selv en taler til begivenheden.

Sædding Fyrs 140 års jubilæum: Bør markeres – Finn arbejder videre med det.

Kælkebakken: Det bliver værre og værre. Alt er overgroet og forfaldert, på trods af Vej&Parks løfter.

Valgtorv: Invitationer sendt ud, og tilmeldingerne er begyndt at komme. Lise havde lidt problemer med invitationen, men det skulle være på plads. Lars lægger på hjemmesiden. Lise skriver pressemeddelelse.

Bybusser: Dækningen i vores område er blevet forringet, og det nye budget lægger op til at der endnu en gang skæres en halv time på aftenafgangene. Det vil dermed være umuligt for områdets borgere at komme hjem fra byen om aftenen med bus. Lokalrådet følger udviklingen og budgetforhandlingerne med bekymring.

Parkvej: Vi har modtaget den længe ventede trafiktælling fra maj måned, og den bekræfter desværre vores værste anelser. Der kører rigtig mange biler og rigtig mange lastbiler, og over to tredjedele kører for stærkt! Bekymrende for Parkvej, som er uden cykelsti og som rigtig mange skolebørn skal benytte til og fra skole. Ole følger op på sagen senere på måneden.

Sædding på toppen: Hvad sker der nu hvor projektet er slut? Har man nået sine mål? Der sker nok ingenting, og man er nok ligeglad med opfølgning, da det bare var et kommunalt projekt til at skaffe EU-midler. Trist for Sædding, og vi forsøger at følge op på det.

Møde på Emdrup Kro: Vi er inviteret til møde om demokrati den 19. oktober. Rådets medlemmer opfordres til at deltage, og Lokalrådet betaler deltagergebyret på 200 kr.

Sædding Strand: Vej & Park påstår at der ikke er affaldsproblemer, men det er der! De vil heller ikke sætte de lovede informationstavler op. Lars skriver et svar til Vej&Park med billeddokumentation.

Hjemmeside: Lars og Ole opdaterer med ny forside og info om valgtorv. Husk Facebook-siden.


D. Økonomi
:
Der er lidt over 20.000 kr. på kontoen.
Lars vil forsøge at opdatere informationsfolderen, så en ny udgave kan uddeles til valgtorvsarrangementet.
Lokalrådet giver bidrag til en fællesannonce til valgtorvet til november.


E. Resten af 2013:
Vi skal huske sagen om kælkebakkerne, som Vej & Park helt har ignoreret. Lars tager det med i sit brev til Vej&Park.

F. Næste møde:
Tirsdag den 8. oktober kl. 16.00 hos Lise, dvs. en time før valgtorvsplanlægningsmødet.