Deltagere: Ole, Lise, Finn og Lars

1. Meddelelser
Referat af sidste møde godkendt.
Finn og Ole deltager i møde om Kløverstiprojektet den 2. april.
Derefter kort gennemgang af nye lokalplaner i Esbjerg

2. Siden sidst
Guldager Lokalråd er nu en realitet, og Sædding-Fovrfeld Lokalråd glæder sig over dette.
Ådalen på toppen vil sende bl.a. lærere på kursus den 14. marts. Ole deltager.
Lokalrådet er igen inviteret til møde på Fovrfeldskolen om Fovrfeldprojektet.

3. Økonomi
Årsregnskab 2012 er fremsendt til lokalrådet.

4. Mødet med Vej&Park
Igen var det meget lidt vi fik ud af mødet. Det er for sølle at andre bydele får millioner af kroner til forskønnelse , nye projekter og sikkerhedsforanstaltninger, men vi i Sædding-Fovrfeld ikke engang kan få en ekstra skraldespand! Geografisk bærer fordelingen af midlerne i den grad præg af, at vi ikke har en valgt ind i Esbjerg Byråd fra vores område – vi kan jo se at det hjælper.
Det er fortsat hovedløst at blive kastet rundt mellem Økonomiudvalget og Vej&Park, som konstant bare henviser til hinanden.

5. Generalforsamling
Afholdes som aftalt den 26. marts kl. 19 i Mødestedet, Sædding Centret. Lokalrådet mødes en halv time før. Lise indrykker annoncer i Hjerting Posten og Ugeavisen.

6. Mobilantenner
Ikke meget nyt, selvom kritikken af kommunens håndtering af sagen står fast.

7. Odense-studieturen den 3. april
Lokalrådet skal høre om Odenses forstadspulje samt se på hvordan bydelen Darum har udviklet sig. Desuden vil der komme en der ved noget om vejplanlægning til mødet. Lise bestiller billetter og Ole køber en lille ting til arrangørerne. Togbilletter, evt. taxa i Odense, gave samt aftensmad dækkes af Lokalrådet.
Der er afbud fra Lars.

8. Eventuelt
Næste møde er vores generalforsamling