Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, tirsdag den 7. november 2011 i Sædding Centret

Deltagere: Ole, Sarah, Lise, Finn og Lars.

1. Godkendelse af referat fra seneste møde
Referat fra kommunen: Referatet var ikke sendt til lokalrådet. Der er ikke gjort noget ved Kælkebakkerne endnu, hvilket ikke er godt nok.
Sundhedsprojekt: De ansvarlige har svært ved at finde tid til at mødes med lokalrådet. De er ikke begejstrede for lokalrådets holdning til projektet. Enighed om, at de meget gerne snarest må komme og forklare hvad projektet så går ud på.
Foredrag med Henrik List: Er faldet lidt til jorden. Ole laver en forespørgsel til Henrik om han kan, pris osv.
Referatet godkendt.

2. Siden sidst
De nye busskure er gode, men det går langsomt med at få dem op. Det er vist en privat firma der står for det.
Hjemmesiden er blevet opdateret.

3. Økonomi
Lars har betalt deltagergebyrer til sundhedskonferencen samt hjemmesiden for det næste år. Der er 5.800 kr. tilbage på kontoen. Et bankskifte er stadig relevant.

4. Verserende projekter
Den grønne ring: Finns tekst er på hjemmesiden. Finn omskriver teksten, og Lise vil prøve at sende den til turistkontoret. Ole kontakter fotoholdet på Ådalsskolen om billeder fra ruten.
Sædding dengang: Finn mangler billeder fra det gamle Sædding. Sarah spørger en kollega (Susanne). Forslag om et fælles borgerprojekt til at skrive Sæddings historie i fællesskab på en hjemmeside.

5. Næste møde
Bliver torsdag den 8. december kl. 17.00 med julefrokost. Lise køber ind.

6. Eventuelt
Rema1000 på Parkvej skal efter planen åbne sidst i november. Lokalrådet frygter stadig den trafikale situation, og vil holde øje med den.