Referat af møde i Sædding/Fovrfeld Lokalråd, torsdag den 8. december 2011

Sted: Mødestedet, Sædding Centret.
Deltagere: Ole, Sarah, Finn og Lars.

1. Referatet fra sidste møde godkendes
Godkendt.

2. Siden sidst
Leif  Dahl er er kommet med en opfølgning på møderne med Økonomiudvalget og Vej & Park. Ikke specielt opmuntrende. Især med kælkebakkerne er alt hvad der blev lovet på mødet glemt.
Sundhedsprojektet vil gerne besøge os. Ole inviterer dem til førstkommende møde i januar, evt. hos dem.

3. Økonomi
Vi har ca. 5.800 kr., hvoraf der skal betales en lille hjemmesideregning samt julefrokosten.

4. Verserende projekters opfølgning
Svært at skaffe billeder fra Sæddings historie. Sarah følger op på sin kontakt.
Interessenter i området bør inviteres til nogle møder. Det skal vi have fokus på i 2012.

5. Evt. nye projekter og ideer
Det bliver i det kommende år.
Vej&Park mødet bliver interessant, da der er store trafikale problemer ved den nye Rema1000, ganske som vi forudsagde. Alle bedes dokumentere problemerne, gerne med billeder. Mødet bliver sandsynligvis den 8. marts.

6. Kommende møder i vinteren 2012
Følgende mødedatoer blev vedtaget:
•    Torsdag den 12. januar kl. 17.00
•    Torsdag den 8. marts efter mødet med Vej & Park
•    Generalforsamling torsdag den 29. marts.
•    Torsdag den 12. april kl. 17.00
•    Torsdag den 10. maj kl. 17.00
•    Torsdag den 14. juni kl. 17.00

7. Eventuelt
Julefrokost. Tak til Lise og Finn for det praktiske.