Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, onsdag den 8. juni 2016 kl. 16.30 i Sædding Centret.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 3. maj
Referatet godkendt med Lises dato-korrektion.

2. Status på økonomi
Siden sidst er der brugt knap 600 kr. på foldere. Ca. 17.900 kr. på kontoen + penge til den historiske sti.

3. Opfølgning fra borgermødet på biblioteket den 18. maj
Lise arbejder med at få en opslagstavle op i Sædding Centret for at give et overblik over de mange aktiviteter. Lokalrådet konstaterer, at der er godt gang i mange forskellige aktiviteter i vores lokalområde.

4. Opfølgning på lokalrådenes møde med økonomiudvalget
Rigtig godt møde, hvor Freddy og Holger deltog. Der var stort fokus på forureningen af Fovrfeld Bæk. Holger undersøger mulighederne for et besøg på rensningsanlægget, for at se hvad de konkret gør ved problematikken.

5. Opfølgning på sagen om antennemast ved Krebseparken
Intet nyt endnu.

6. Projekt historisk sti
Mødet med Jørgen Dieckmann var yderst givende – referat er udsendt til lokalrådet. Vi bliver måske nødt til at finde nogle penge til standere langs stranden, og i første omgang få tilladelse fra Vej&Park til at stille dem op. Holger arbejder videre med dette.

7. Sædding Strand, volleyballnet og grillpladser
Der må ikke sættes volleyballnet op nedenfor de hvide mænd, men gerne på stranden længere oppe. Esbjerg Kommune vil sætte nye borde op ved stranden, hvor der kan anvendes engangsgrill, samt en mere permanent grill. Skov og Naturstyrelsen skal kontaktes, så vi er sikre på en godkendelse af vollebanen.

8. Henvendelse til skolebestyrelsen vedr. sikre skoleveje
Skolebestyrelsen har nedsat en forældregruppe, der kigger på problematikken. De kontakter selv lokalrådet, når de har noget til os. Lars og Poul-Erik er ansvarlige for det videre arbejde med sikre skoleveje og kontakten med forældregruppen.

9. Frivilligforeningen Træfpunkt Sædding og hjemmesiden www.sædding.nu
Lars og Poul-Erik deltager på informationsmødet.

10. Forslag til gennemtænkning af den kollektive trafik
Forslaget blev på mandagens byrådsmøde sendt i høring. Lokalrådet bør komme med et høringssvar for Sædding-området, hvor der lægges vægt på frekvensen og koordinering af busser. Også tilgængeligheden for ældre er vigtig. Lars sender flere informationer ud, og undersøger nærmere hvad der står om Sædding som bydelscenter.

11. Henvendelse fra Jørgen Koed vedr. cykelstierne på Hjertingvej
Problemet med cyklister der kører i venstre side af vejen, er egentlig en politiopgave. Lokalrådet vil dog gerne kontakte Esbjerg Kommune omkring problematikken, og om det eventuelt kan afhjælpes med skiltning.

12. Sædding aktivitetsdag
Der er ikke rigtig interesse for dagen, og hvis det skal være en succes, skal det være et stort og bredt arrangement. Lise undersøger om der kan laves noget lignende ”foreningernes dag”, bare i Sædding. Lars undersøges hvad der findes af foreninger.

13. Eventuelt
Esbjerg Havn: Forslag til lokalplansændring sendt ud, og det er rigtig spændende for vores område. Debat om muligheden for flere krydstogsskibe i Esbjerg.
Vi skal være opmærksomme på manglen af parkeringspladser ved de hvide mænd.
Trappen ved Kælkebakken er desværre ikke sat op endnu, hvilket er beklageligt.
Forslag om borde og bænke ved engen ved Kælkebakken. Lars undersøger om det er muligt at søge lokalrådspuljen.

Næste møde: Tirsdag den 16. august kl. 16.30 på Centerkontoret, Sædding Centret.