Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, tirsdag den 9. august kl. 17.00 i Sædding Centret.
Til stede: Ole, Finn, Lise og Lars

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt

2. Meddelelser
Freddy fra Ådalen har kontaktet Ole, da han ikke synes der sker noget i sagen.
Der er i medierne stor fokus på affaldsproblemer og oprydning i de grønne områder. Godt at der sker noget.
Esbjerg Byforum har flere gange været på studietur. Måske skulle lokalrådet kigge på f.eks. vadehavet og naturen i Nordtyskland?
Hjemmesiden bør opdateres, og Ole skriver en hilsen dertil. Det besluttes at Sædding-Fovrfeld Lokalråd også skal findes på Facebook; Lars opretter en side.
Stier og veje i området (og hele Esbjerg i øvrigt) er i elendig forfatning.

3. Økonomi
Saldo og bevægelser fremlagt. Sydbank er meget dyr i gebyrer, så Lars skal få skiftet bank snarest.

4. Projektopfølgning
Rundvisning på Fiskeri- og Søfartsmuseet: Der er desværre sket en trykfejl på billetterne, men Lise forsøger at rette op på det. Ole kan ikke komme, så Sarah eller alternativt Finn må byde velkommen.
Valgarrangement i Sædding Centret: Lokalråd skal arrangere valgarrangement for alle partier lørdag den 17. september kl. 10. Lars inviterer.
Ådalsprojektet: Præmieoverrækkelse den 17. august.

5. Nye projekter

Samarbejde med biblioteket: Ole kontakter Susanne fra boghandlen om fælles bogcafé og andre nye initiativer.
Perspektiver for lokalrådene: Lars arbejder videre.
Sundhedskursus den 5. oktober: Finn & Ole deltager, og de mener at Sarah også bør deltage.
Det grønne bælte: Der bør som minimum laves en brochure om gåturen. Vi kan søge friluftsrådet. Finn arbejder videre med det.
Sædding i 70erne: Finn arbejder på noget historisk dokumentation. Vi skal evt. have bogtrykkermuseet ind over.
Sædding Strand: Vi skal også have noget spændende for lokalbefolkningen på Sædding Strand.
Trafik: Der bør arbejdes i fællesskab med de øvrige lokalråd om offentlig trafik, busruter og teletaxa.

6. Fremtidige mødedatoer
Følgende datoer blev besluttet:
Tirsdag den 13. september
Torsdag den 6. oktober
Torsdag den 10. november
Torsdag den 8. december
Alle dage kl. 17.00