Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, torsdag den 9. februar 2012 kl. 17.00 i Sædding Centret

Deltagere: Sarah, Ole, Finn og Lars. Afbud: Lise.

1. Kort nyt siden sidst
•         Det var et givende møde med folkene bag Esbjerg Kommunes sundhedsprojekt. Emnet luftforurening fra biler og brændeovne er sendt videre i systemet.
•         Der er arrangeret et møde om Sæddings historie søndag den 26. februar på Byhistorisk Arkiv.
•         Vi har møde med økonomiudvalget den 14. maj kl. 16.
•         Finn har undersøgt indbyggertallet i vores område. Der bor ca. 10.500 i Sædden Sogn.
•         Stadig ingen afklaring omkring kælkebakkerne. Freddy efterlyser handling.

2. Mødet med Vej&Park den 8. marts
Vi blev enige om følgende punkter:
•         At referatet sidste år var så mangelfuldt og tog så lang tid at færdiggøre er under al kritik!
•         Rema 1000: Trafiksituation og den gamle sag om brosten på cykelstien.
•         Trafiksituationen i krydsene Norddalsvej/Sædding Ringvej og Nordre Fovrfeldsvej/Sædding Ringvej. Vi ønsker sikre forhold for alle trafikanter.
•         Generel bekymring over tilstanden af områdets cykelstier og fortorve.
•         De grønne områder ønsker vi bliver opprioriteret, især nu hvor sundhedsprojektet anbefaler det.
•         Parkering i de små gader er et problem, da det er svært at komme igennem for f.eks. udrykningskøretøjer.

3. Sundhedsprojektet
•         Det kører på skinner, og der kommer til at ske en masse. De kommer også til at bruge centret og de grønne områder i projektet.

4. Eventuelt
•         Generalforsamling torsdag den 29. marts kl. 19.00. Lise står for annonce, og Sarah vil gerne bage en kage.