Deltagere: Ole, Lise, Finn og Lars.

1. Siden sidst
Esbjerg Byfond: Der er tilsyneladende ingen information eller referater tilgængeligt, og det er generelt en underlig måde at bestyrelsen kører på. Finn blev desværre ikke valgt.
Lokalrådspromovering i Jydske Vestkysten: Avisen er i gang med en runde om lokalrådene, og det er sikkert snart Sædding-Fovrfelds tur. Det blev besluttet at Ole bør lægge vægt på at Sædding-området ofte bliver glemt, og vores arbejde med at synliggøre området, også i det politiske system.
Sædding på toppen: Projektet stopper 1. oktober 2014. Stadig svært at se om der foregår noget.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt.

3. Mulig årsplan og projekter i 2014
Luftforurening: Lokalrådet ønsker en måling af luftforureningen i området. Ole skriver en officiel henvendelse til Esbjerg Kommune om muligheden herfor og begrundelserne.
Workshop / høring: Lokalrådet arrangerer en workshop for interessenter i vores område om hvad vi vil med Sædding og områdets fremtid. Datoen blev fastlagt til lørdag den 22. marts. Ole udarbejder projektbeskrivelse inden næste møde. Forslag til inviterede: Skolebestyrelser, erhvervsparken, menighedsrådet, SGI og evt. andre idrætsforeninger, boligforeninger, Esbjerg Kommunes forvaltning. Lise sørger for spørgsmålspostkasse i Sædding Centret.
Energistien: Ruten bør gøres handicapvenlig. Dette bør tages op på mødet med økonomiudvalget, hvis der ikke sker noget inden.
Kælkebakken: Er ikke sikker at færdes på. Lars tager ud og dokumenterer.

4. Økonomi
Foreløbigt årsregnskab for 2013 udleveret og gennemgået.

5. Eventuelt
Ole deltager i konference om unge og motivation i København sidst i januar. Lokalrådet bevilliger transporten med tog.
Næste møde er den tirsdag den 18. februar.