Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, torsdag den 9. juni kl. 17.00, Granly Allé 29
Deltagere: Ole, Finn, Susanne, Sarah, Lise og Lars.

1. Referat fra sidste møde
Referatet godkendt.

2. Meddelelser
Kun Ole mødte op til fremvisningen hos Freddy, da vi skulle se på kælkebakkerne.
Fovrfeldprojektet: Nyt oplæg er kommet på mail – Lars sender det videre.
Kunstmessen i Sædding Centret gik godt, men der var ikke meget salg.

3. Økonomi
Intet nyt, men Sydbank kræver uhyrlige gebyrer. Lars har opbakning til at finde en ny bank.

4. Projektopfølgning
Besøg på Fiskeri- og Søfartsmuseet: Er på plads, og foregår den 25. september, hvor man mødes i Cafeteriet. Nærmere planlægning finder sted på vores næste møde i august. Deadline for tilmeldinger til Morten er den 14. september, så folk skal tilmelde sig et par dage før det. Lise sørger for avisannoncer, og Lars på hjemmesiden. Overskrifterne ”Fiskerimuseet bag kulisserne” og ”Kend dit lokalområde” blev nævnt.
Radioamatører: Sender fra Sædding den 20.-21. august. Ole holder sig parat med fortællinger om lokalrådet.
Friluftsrådet: De søger forslag til projekter. Lokalrådet har flere oplagte forslag, f.eks. aktiviteter, kunst, terrasser ved Sædding Strand, ture i de grønne områder rundt om Sædding-Fovrfeld osv. Sarah forsøger at lave et forslag til samlet projektbeskrivelse inden næste møde. Ole bruger sine kontakter.
Biblioteket: Intet nyt. Økonomiudvalget lovede på 2010-mødet at Sædding Bibliotek havde en central betydning, også fremover.

5. Nye lokalprojekter
Se ovenstående.

6. Mødedatoer efteråret 2011.
Næste møde bliver tirsdag den 9. august kl. 17.00 på Lises kontor, Sædding Centret.
Lars udsender inden mødet forslag til mødedatoer for resten af 2011.

7. Evt.
Hygge og grill!