Stiftende møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, torsdag den 27.11.2008 kl. 17.00 på Mødestedet, Sædding Centret.

11 fremmødte personer.

1. Valg af dirigent

Ole Jacobsen.

2. Valg af referent

Sarah Nørris Christensen

3. Præsentation af foreningens vision

Ole Jacobsen præsenterede.Hvad kan et lokalråd få indflydelse på? Der vil blive mulighed for at aflevere forslag m.m. til lokalrådet på Sædding Bibliotek.

4. Gennemgang af forslag til vedtægter

Der blev foretaget to ændringer til de fremviste vedtægter:
I §3 vælges der 5 medlemmer og 1 suppleant til lokalrådet.
Der indsættes et manglende punktum i §5.

5. Vedtagelse af vedtægter og stiftelse af foreningen.

Vedtægterne vedtaget.  (kan læses her).
Lokalrådet er hermed stiftet.

6. Budget 2008

Lokalrådet kan søge om op til 8.000 kr. Kassereren sørger for at søge Esbjerg Kommune. Der er allerede brugt ca. 900 kr. til annoncering.

7. Valg af bestyrelse

Følgende blev valgt:
Ole Jacobsen
Sonja Grønbjerg
Lars Mogensen
Sarah Nørris Christensen
(en fra Sædding Centret)

8. Eventuelt

Ros til Ole for at tage initiativ til et lokalråd.