1. Valg af dirigent og referent


Preben Retbøll blev valgt som dirigent. Lars Mogensen blev valgt som referent.

2. Formandens beregning

Udførlig skriftlig beretning blev uddelt til mødets deltagere.

Holger Schrøder gennemgik og uddybede beretningen.

Lokalrådet har fortsat fokus på forureningen af Foverfeld bæk, og har i den forbindelse besøgt rensningsanlægget. Derudover har der været stort fokus på den kommende historiske sti, etablering af en beachvolleybane på Sædding Strand samt opsætningen af en mobilmast i Krebseparken.

Spørgsmål om Sædding Centrets fremtid: Lokalrådet tror og håber på en snarlig afklaring, og er optimistisk efter et skift i ejerkredsen.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab

Lars Mogensen gennemgik lokalrådets regnskab for 2016.

Regnskabet viste et mindre overskud samt gode indtægter fra fonde og puljer.

Spørgsmål om tilskud fra Esbjerg Kommune: Tiiskuddet er fastsat som et beløb pr. borger i lokalområdet, dog maks. kr. 12.000 årligt,

Regnskabet blev godkendt,

4. Valg

Freddy Stendorf, Lise Retbøll og Lars Mogensen var på valg, og Lars Mogensn modtager ikke genvalg. Freddy og Lise blev genvalgt, og Hans Jørn Christensen blev valgt som nyt medlem af lokalrådet.

Michael Ørfjell blev valgt som suppleant.

Lokalrådet består herefter af Holger Schrøder, Lise Retbøll, Poul Erik Mølgaard, Freddy Stendorf og Hans Jørn Christensen.

5. Eventuelt

Det blev påpeget, at interessen for lokalrådets arbejde ville øges, hvis hjemmesiden blev opdateret. Bestyrelsen tager kritikken til efterretning.