Dagsorden:

  1.  Godkendelse af referatet fra lokalrådsmødet d. 8. maj 2018.

    Referat godkendt.


  2.  Møde med økonomiudvalget v. Holger Schrøder og Freddy Stendorf:

    Holger Schrøder og Freddy Sterndorf har forelagt økonmiudvalget følgende   
    punkter:

    Colibakterier i Sædding Fourfeldt bæk, bliver udledt urenset i Ho bugt
    fra bækken og rensningsanlægget.
                
    Lokalrådet vil have svar fra Kommunen på, hvor mange colibakterier der
    bliver udledt, og hvordan de har tænkt sig at rense dette.

    Kommunen og Politikerne har selv fortalt, at det blå flag kommer op på
    stangen i 2019, som blev lovet af Borgmester Jesper Frost til Kommunal-
    valget 2017 i Sædding     Centret. Det er ved at være et stort problem,
    da byens badegæster samt turister ikke kan bade ved De Fire Hvide mænd.
    Skulle det ikke være et godt varetegn for byen?

    Der er problemmer med vandstanden i Fourfeldt Bæk, på strækningen fra
    Parkvej til sluseportene og ud i dybet. Der er ikke kommet en tilba-
    gemelding fra Kommunen pt.

    Lokalrådet vil have en opfølgning på, hvad der er sket, og man
    forventer en forbedring, og en løsning på problemerne.

         

  3.  Historisk sti - se udsendt materiale.

    Der forsøges at fremskaffe penge til at gennemføre projektet.    
    Der søges forskellige sponsorer.


  4.  Sædding Bibliotek v. Holger Schrøder

    Ingen udmelding fra Kommunen eller hovedbiblioteket, om hvad der vil ske
    med biblioteket i Sædding Centret.

    Hvad har Kommunen og biblioteket tænk sig at gøre ved et af kommunens
    store biblioteker, som er samlingspunkt for området.
    

  5.  Vand i tunnelen Nordalsvej/Fourfeldtstien v. Freddy Stendorf
    
    Freddy har kontaktet Kommunen vedr. vand i tunnel
    Kommunen tager sig af fejlen, som skyldes et relæ  til pumpen, som slår
    fra ved store mængder vand.


  6.  Dialogmøde på Vadehavscentret v. Freddy Stendorf

    Freddy kunne referere et godt dialog møde, hvor de var delt op i grup-
    per. Han forelagde de problemer Lokalrådet behandlede.


  7.  Møde for velkomstambassadører v. Lise Retbøll

    Lise var til møde i ambassadør gruppen.
    Havde god dialog og vil have fat i materialer for Sædding Fourfeldt om-
    rådet, samt kontakt til Hjerting Borgerforening.


  8.  Henvendelse om området ved Hundeskoven v. Freddy Stendorf

    Freddy har kontaktet Kommunen som har rettet fejlen på lågerne der
    støjede meget, når de blev lukket.


  9.  Ældre på plejehjem.
    
    De ældre personer som går hjemmefra fra plejehjemmende, kan ikke selv
    orientere sig.

    Hvis ikke plejehjemmende sørger for at holde beboerne inde, kontakt da
    114 og lad politiet finde af hvor vedkommende hører til.


  10.  Eventuelt.
    
    bl.a. indvielse af Mountain Bike Banen.

    Indvielse af Mountain banen, vil nogle af bestyrelses medlemmerne for-
    søge at møde op.


    Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 6. august 2018 klokken 15:00
    hos Lise i Sædding Centret.